Free Shipping on Purchases of 999 TL and Above!
3 Interest-Free Installments Opportunity for Cash Price for Your Purchases of 5,000₺ and Above in the Basket, Valid for All Products! 3 Interest-Free Installments Opportunity for Cash Price for Your Purchases of 5,000₺ and Above in the Basket, Valid for All Products! 3 Interest-Free Installments Opportunity for Cash Price for Your Purchases of 5,000₺ and Above in the Basket, Valid for All Products! 3 Interest-Free Installments Opportunity for Cash Price for Your Purchases of 5,000₺ and Above in the Basket, Valid for All Products!

Non-Disclosure Agreement (NDA)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

(“Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası”)

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile her daim uyumlu olarak kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak IGRILL MANGAL VE BAHÇE AKSESUARLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“IGRILL BBQ” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda gerekli hallerde açık rızanızla ya da kanunda öngörülen haller kapsamında işlenebilecektir. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın amacı, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca IGRILL BBQ tarafından kişisel verilerinize ilişkin politikamız hakkında siz müşterilerimizi bilgilendirmektir.

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın amacı, IGRILL BBQ tarafından kamuya açık olarak işletilmekte olan ve link adresi igrill.com.tr olan web sitesinin işletilmesi sırasında söz konusu sitenin üyeleri, kullanıcıları ve/veya ziyaretçilerinin (“Müşteri”) çerezlerin (cookie)  kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ayrıntılı bilgiyi aşağıda bilgilerinize sunarız.

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası  ile,

 • Ne tür kişisel veriler toplandığının açıklanması,
 • Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığının açıklanması,
 • İşlenen kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizin belirtilmesi,
 • Veri sahiplerinin bilgilendirilmesi ve aydınlatılması, amaçlanmaktadır.

1- Veri Sorumlusunun Kimliği

IGRILL BBQ müşterilerinden elde edilen kişisel veriler bakımından Kanun ve ilgili düzenlemeler uyarınca “veri sorumlusu” sıfatına haiz olan IGRILL BBQ’e ait kimlik ve iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

 Şirket: IGRILL MANGAL VE BAHÇE AKSESUARLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ4651107123

 Adres  : Çağlayan Mh. Fevzi Çakmak Cd. 26/1 Kağıthane / İSTANBUL

 Tel       : +90 (0212) 224 70 00

 E-posta: [email protected]
 

2- Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

Müşteri’lere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve Kanun ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülük çerçevesinde; iş bu metinde sayılanlarla sınırlı olmamak üzere söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, üyenin tüm alışveriş bilgileri, müşteri işlem bilgileriniz sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, uygulamayı açtığı lokasyon bilgileri, alışverişindeki ürün bilgileri sizlerden talep edilebilmekte ve bu verileriniz aşağıdaki amaçlara uygun şekilde IGRILL BBQ’ın mobil ya da web uygulamasında kaydedilebilmektedir. Aşağıda belirtilen amaçlar esas alınarak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere,  kişisel verileriniz;

 • IGRILL BBQ’nin web sitesinde Müşteri kaydının açılması, kullanıcı adı oluşturulması, güncellenmesi,
 • Kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması,
 • Online satış veya tele-satış yapılması ve bunu sağlayabilmek için IGRILL BBQ’nin Müşteri ile iletişime geçebilmesi,
 • IGRILL BBQ tarafından Müşteri’ye ait faturanın (e-fatura, e-arşiv, kâğıt fatura) Müşteri’ye gönderiminin sağlanması,
 • Sipariş takibinin yapılması,
 • Müşteri’ye ürün/ürünlerin gönderilmesi,
 • Bilgilendirme, ürün tanıtımı yapılması,
 • Satış sonrası IGRILL BBQ tarafından Müşteri’ye destek verilebilmesi,
 • IGRILL BBQ’nin, Müşteri memnuniyetini oluşturmak ve/veya arttırmak amacıyla iyileştirdiği ve yeni geliştirdiği ürünler için, Müşteri’lerini haberdar edilmesi, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler, yarışmalar ve fırsat faaliyetleri ve  hizmetlerimizle ilgili Müşteri’lerimizin bilgilendirilmesi,
 • Müşteri’lere toplu elektronik ileti yönetiminin sağlanması,
 • IGRILL BBQ web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmesi,
 • IGRILL BBQ web sitesini analiz etmek ve bu sayede performansını arttırması,
 • IGRILL BBQ web sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlaması,
 • IGRILL BBQ web sitesine yönelik olarak kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmesi,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi,
 • Müşteri ile kurulacak sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • IGRILL BBQ hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için verinizi işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, IGRILL BBQ meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gibi diğer nedenlerle,

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenecektir.

Ayrıca, Şirket mobil ya da web uygulamalarında kullanılan çerez ya da benzer formatlar aşağıda sayılan amaçlar nedeni ile kullanılmakta olup, bunlara ilişkin detaylı bilgilendirme sitede yer alan ‘Çerez Bilgilendirme Metni’nde’ detaylı olarak izah edilmiştir. IGRILL BBQ olarak, çerez kullanımı ile;

 • Kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması,
 • IGRILL BBQ Site’si ile nereden ve hangi cihazlardan bağlanıldığı Site üzerinde hangi içeriği görüntülendiği ve ziyaretin süresi gibi Site’yi nasıl kullanıldığının tespiti de dahil olmak üzere; Site’nin nasıl kullanıldığının belirlenmesi,
 • Site üzerinden alışveriş yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,
 • Kayıt ve belgelerin düzenlenmesi, talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi,
 • IGRILL BBQ Müşteri’lerine daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” Müşteri’lerin ilgilenebileceği IGRILL BBQ ürünleri hakkında Müşteri’lere bilgi verebilmesi, güncel kampanyaların aktarılması, Müşteri’lere öneri sunulabilmesi, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizin bilgilendirilmesi,
 • Çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemesi,
 • Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonların gerçekleştirilmesi, Site’nin analiz edilmesi ve Site’nin performansının, işlevselliğinin arttırılması ve kullanım kolaylığının sağlanması,
 • Kanun ve ilgili mevzuat gereği yasal yükümlülüklerin IGRILL BBQ tarafından yerine getirebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarının kullanılabilmesi, amacındayız.

3- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verileriniz; iş bu politikanın  “Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı” başlığı ile Müşteri Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen ‘Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?’ başlığı altında belirtilen amaçlar doğrultusunda;

IGRILL BBQ yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına ve/veya hissedarlarına, tedarikçilerine ve diğer hizmet sağlayıcılara, kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, Kanun’un “Kişisel verilerin aktarılması” başlıklı 8. maddesi ile “Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması” başlıklı 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına ek olarak ;

 • İş ortakları ve tedarikçilerle performans değerlendirme süreçleri ve bu süreçlerin organize edilmesi,
 • Telekomünikasyon ürünleri ve/veya hizmetleri, e-ticaret hizmetleri (ticaret platformları ve çevrimiçi açık arttırmalar dahil),ödeme hizmetlerinin sunulması,
 • Perakende satış ve hizmetlerinin sunulması,
 • Finans, yatırım, sigorta, bankacılık ve kredi kartları işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Telekomünikasyon ürün ve hizmetinin sunulması,
 • E-ticaret hizmetinin sunulması (ticaret platformları ve çevrimiçi açık arttırmalar dahil),

çerçevesinde IGRILL BBQ tarafından aktarılabilmektedir.

4- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz öncelikle Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, iş bu politikanın  “Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı” başlığı ile Müşteri Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen ‘Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?’ başlığı altında sayılan hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda IGRILL BBQ tarafından işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz, IGRILL BBQ ticari faaliyetleri çerçevesinde otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitemiz, sosyal medya mecralarımız, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz ve/veya faaliyetlerimizin tamamlayıcısı niteliğinde hizmet aldığımız taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

5- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği haklarınız;

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un “İlgili kişinin hakları”  başlıklı 11. maddesi uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi yukarıda ‘Veri Sorumlusunun Kimliği’ başlığı altında belirtilen web adresimize mail yolu ile ya da  şirket adresine posta yolu ile usulüne uygun, kimlik bilgilerinizi belirtir şekilde iletmeniz halinde, IGRILL BBQ söz konusu talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınarak talebinizi sonuçlandıracaktır.

6- Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Müşteri’ler web sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin Kanun kapsamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

7- Kişisel verilerinizin güvenliği, muhafazası ve imhası

IGRILL BBQ kişisel veri güvenliği ve kişi mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek hassasiyet ve farkındalığa sahiptir. IGRILL BBQ olarak, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumanın sağlanması, kişisel verilerinizin gizli tutulması, gizliliğin sağlanması ve güvenliğin sağlanması için gerekli idari ve teknik önlemleri almaktayız. Gerekli durumlarda IGRILL BBQ Kanun ve kişisel verilerin korunması mevzuatı uyarınca sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen Müşteri’lerimize ait kişisel veriler başta Kanun ve kişisel verilerin korunması mevzuatı olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliği sağlanarak IGRILL BBQ tarafından işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükarda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi veya bu yönde talebinizin uygun bulunması halinde, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda IGRILL BBQ kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.

8- Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Müşteri Aydınlatma Metni’nde Yapılacak Değişiklikler

IGRILL MANGAL VE BAHÇE AKSESUARLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile Müşteri Aydınlatma Metni üzerinde ve içeriğinde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni metin olarak IGRILL BBQ kamuya açık web sitesine/mobil uygulamasına konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile Müşteri Aydınlatma Metni’ne yönelik değişikliklerden haberdar olmanız için, sitemizi düzenli aralıklarla takip etmenizi öneriyoruz.

 

IGRILL MANGAL VE BAHÇE AKSESUARLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

1
Discount Opportunity
Loading...